Program de lucru cu publicul

-  Programul de lucru pentru personalul AJFP Harghita:

  de Luni  - pana  Joi                       8ºº - 16³º

       Vineri                                     8ºº - 14ºº

- Programul de lucru cu publicul:

Luni                 8³º - 16³º

Marţi                8³º - 16³º

Miercuri            8³º - 18³º

Joi                   8³º - 16³º

Vineri               8³º - 16³º

 

PROGRAM   DE  AUDIENŢĂ

pentru  persoanele cu  functii de conducere din cadrul

Administraţiei Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita

Nr.crt.

Numele si  prenumele

Functia

Ziua

Interval orar

 

1

 

MITULECI  ECATERINA

 

 

Şef administraţie  AJFP Harghita

 

miercuri

 

10,00 – 12,00

 

2

 

MINDRU  ANGELA

 

 

Şef administraţie adjunct - Colectare

 

miercuri

 

14,00 – 16,00

 

3

 

OPRIS  LUCIAN

 

 

Şef administraţie adjunct – Inspecţie Fiscală – Contribuabili Mijlocii

 

miercuri

 

11,00 – 13.00

 

4

 

LENK  DIANNA

 

 

Şef administraţie adjunct – Colectare Contribuabili Mijlocii

 

vineri

 

10,00 – 12,00

 

5

 

SILYE  MAGDOLNA

 

 

Trezorier  Şef

 

marţi

 

13,00 – 15,00

 

Descarcare Cerere Audienta-Formular

Administratia Judeteana a Finantelor Puplice Harghita

AJFP Harghita este institutia prin care Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, implementeaza si realizeaza sarcinile din planul de guvernare în domeniul financiar-fiscal la nivelul judetului Harghita.

Obiectivele AJFP Harghita sunt cele ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la nivelul judetului, si anume:
- colectarea veniturilor bugetului consolidat, care se compune din veniturile bugetului de stat si a contrubutiilor;
- aplicarea unitara a prevederilor legislatiei în domeniul veniturilor administrate;
- exercitarea prerogativelor stabilite de lege în domeniul fiscal;

citeste mai departe

Sunteti vizitatorul cu numărul 23470.

Important


Notificările privind registrul de bani se pot transmite pe:

Nr.Fax:0266-207.821 sau adresa de e-mail:

secretariat.hr@mfinante.ro

sau prin postă


Taxarea inversa pentru livrarea de cereale si plante technice se aplica pana la data de 31 dec 2018 inclusiv.


Acei contribuabili care opteazã potrivit art.34 alin.(2) ºi (3) din Codul fiscal pentru declararea ºi plata anualã a impozitului pe profit, vor depune formularul (012) prevãzut în OMFP/OPANAF nr.1994/2012, pãnã la data de 31 ianuarie al anului pentru care aleg acest sistem, la organul fiscla competent.
Opþiunea este obligatorie pentru cel puþin 2 ani.


Pe pagina de internet a ANAF la secþiunea “Informaþii publice – Informaþii privind agenþii economici” sau „Servicii on-line”, este postat, Registrul persoanelor care aplicã sistemul TVA la încasare.

Registrul conþine atât contrbuabilii care au depus notificarea, cât ºi pe cei care au fost selectaþi de organele fiscale, în vederea înregistrãrii din oficiu.


Declaraþia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanþate din instrumente structurale, conform prevederilor art.11^1 din HG nr.759/2007, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011, poate fi accesat de pe site-ul ANAF – Asistenþã contribuabili – Programe utile.