Obţinerea certificatului de cazier judiciar pentru înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitariCiteste


Pagini: 1 

Important


Notificările privind registrul de bani se pot transmite pe:

Nr.Fax:0266-207.821 sau adresa de e-mail:

secretariat.hr@mfinante.ro

sau prin postă


Taxarea inversa pentru livrarea de cereale si plante technice se aplica pana la data de 31 dec 2018 inclusiv.


Acei contribuabili care opteazã potrivit art.34 alin.(2) ºi (3) din Codul fiscal pentru declararea ºi plata anualã a impozitului pe profit, vor depune formularul (012) prevãzut în OMFP/OPANAF nr.1994/2012, pãnã la data de 31 ianuarie al anului pentru care aleg acest sistem, la organul fiscla competent.
Opþiunea este obligatorie pentru cel puþin 2 ani.


Pe pagina de internet a ANAF la secþiunea “Informaþii publice – Informaþii privind agenþii economici” sau „Servicii on-line”, este postat, Registrul persoanelor care aplicã sistemul TVA la încasare.

Registrul conþine atât contrbuabilii care au depus notificarea, cât ºi pe cei care au fost selectaþi de organele fiscale, în vederea înregistrãrii din oficiu.


Declaraþia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanþate din instrumente structurale, conform prevederilor art.11^1 din HG nr.759/2007, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011, poate fi accesat de pe site-ul ANAF – Asistenþã contribuabili – Programe utile.