Registre, Declaratii, Formulare

 

 

 

 • ORDIN   Nr. 878 din  9 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
 • ORDIN   Nr. 877 din  9 iulie 2013 privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente"
 • ORDIN   Nr. 622 din 31 mai 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
 • ORDIN   Nr. 608 din 29 mai 2013 pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
 • ORDIN   Nr. 607 din 29 mai 2013 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
 • ORDIN   Nr. 606 din 29 mai 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
 • ORDIN   Nr. 476 din 22 aprilie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDIN   Nr. 426 din  2 aprilie 2013 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare"
 • ORDIN   Nr. 339 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a modelului si continutului unor formulare
 • LEGE   Nr. 100 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • ORDIN   Nr. 184 din 13 februarie 2013  privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDIN   Nr. 65 din 22 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative
 • ORDIN   Nr. 8 din  7 ianuarie 2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 172 "Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate"
 • ORDIN   Nr. 1950 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
 • ORDIN   Nr. 1790 din 20 noiembrie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"
 • DECIZIE   Nr. 752 din 20 septembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • ORDIN   Nr. 1331 din  9 octombrie 2012 privind aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale actelor de control si formularelor utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara
 • ORDIN   Nr. 1529 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare"
 • ORDIN   Nr. 1235 din 22 august 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
 • ORDONANTA   Nr. 15 din 23 august 2012
 • pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANTA   Nr. 16 din 23 august 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 44 din 23 august 2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
 • ORDIN   Nr. 1045/2084/793 din 31 iulie 2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"
 • ORDIN   Nr. 1151 din 30 august 2012 pentru aprobarea formularelor si a instructiunilor necesare aplicarii prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
 • ORDIN   Nr. 1303 din  4 septembrie 2012 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
 • ORDIN   Nr. 1135 din 30 iulie 2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
 • ORDIN   Nr. 14 din 29 iunie 2012 pentru punerea in aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a societatilor din domeniul asigurarilor
 • ORDIN   Nr. 892 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 "Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal" si 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal"
 • ORDIN   Nr. 891 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea formularelor 610 "Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale" si 620 "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate"
 • ORDIN   Nr. 647 din  4 mai 2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDIN   Nr. 640 din  3 mai 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata"
 • ORDIN   Nr. 155 din 14 februarie 2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
 • ORDIN   Nr. 108 din  2 februarie 2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
 • ORDIN   Nr. 138 din  9 februarie 2012 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia
 • ORDIN   Nr. 99 din 26 ianuarie 2012 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.659/2008 privind modelul si continutul unor formulare pentru recuperarea intr-un stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise in Romania
 • ORDIN   Nr. 78 din 26 ianuarie 2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de īnregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
 • ORDIN   Nr. 70 din 24 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
 • ORDIN   Nr. 52 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDIN   Nr. 53 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea īnregistrării īn scopuri de TVA, īn condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal īn cazul persoanelor impozabile, īnregistrate īn scopuri de TVA conform art. 153", precum şi ale "Deciziei privind anularea īnregistrării īn scopuri de TVA, īn condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal"
 • ORDIN   Nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse īn cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse īn cererea de rambursare"
 • ORDIN   Nr. 3665 din 22 decembrie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
 • ORDIN   Nr. 3374 din  1 noiembrie 2011 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de īnregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
 • ORDIN   Nr. 3194 din 27 septembrie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, īn situaţia īn care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană īnregistrată īn scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume
 • ORDIN   Nr. 3193 din 27 septembrie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, īn cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport" şi "Certificat", precum şi a procedurii de eliberare a acestora
 • ORDIN   Nr. 3253 din  7 octombrie 2011 privind aprobarea modelelor unor formulare emise īn aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDIN   Nr. 233 din  1 februarie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDIN   Nr. 86/344 din  7 februarie 2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie-inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată īn sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată pānă la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"
 • ORDIN   Nr. 1081 din  7 februarie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative
 • ORDIN   Nr. 34 din  5 ianuarie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de īnregistrare fiscală a contribuabililor
 • ORDIN   Nr. 13 din 10 ianuarie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea īnregistrării īn scopuri de TVA īn cazul persoanelor impozabile, īnregistrate īn scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care īn cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal"
 • HOTĂRĀRE   Nr. 1397 din 28 decembrie 2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
 • ORDIN   Nr. 2691 din 17 noiembrie 2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, īn situaţia īn care beneficiarul transferului de active nu este persoană īnregistrată īn scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume
 • ORDIN   Nr. 2600 din 20 octombrie 2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 225 "Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentānd plată anticipată trimestrială īn contul impozitului pe cāştigul net anual impozabil pentru cāştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decāt părţile sociale şi valorile mobiliare īn cazul societăţilor īnchise"
 • ORDIN   Nr. 2245 din 29 iulie 2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
 • ORDIN   Nr. 1935-1856/C din  2 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDIN   Nr. 2221 din 23 iulie 2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
 • ORDIN   Nr. 1803 din  3 mai 2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit"
 • ORDIN   Nr. 1290 din 26 iunie 2009 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
 • DECIZIE   Nr. 95 din 11 decembrie 2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • ORDIN   Nr. 1364 din  6 mai 2008 privind procedura de transmitere a datelor necesare īntocmirii Registrului impozitelor, taxelor şi tarifelor cu caracter fiscal şi nefiscal
 • ORDIN   Nr. 1372 din  6 mai 2008 privind organizarea evidenţei īn scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDIN   Nr. 1747 din 16 decembrie 2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative
 • ORDIN   Nr. 1809 din 24 decembrie 2008 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
 • ORDIN   Nr. 21 din 18 decembrie 2008 pentru punerea īn aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident
 • ORDIN   Nr. 3421 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile şi a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002
 • ORDIN   Nr. 3659 din 15 decembrie 2008 privind modelul şi conţinutul unor formulare pentru recuperarea īntr-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise īn Romānia
 • ORDIN   Nr. 185 din  6 februarie 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDIN   Nr. 262 din 19 februarie 2007 pentru aprobarea formularelor de īnregistrare fiscală a contribuabililor
 • ORDIN   Nr. 35 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
 • ORDIN   Nr. 36 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"
 • ORDIN   Nr. 4714 din  3 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind tipărirea formularelor exemplarului de control T5 şi a Normelor tehnice de aprobare a utilizării ştampilei speciale
 • ORDIN   Nr. 521 din  3 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
 • ORDIN   Nr. 532 din  3 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de īnsoţire, īntocmite īn cazul deplasării produselor accizabile īn regim suspensiv
 • ORDIN   Nr. 537 din  3 aprilie 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri"
 • ORDIN   Nr. 654 din 27 aprilie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
 • ORDIN   Nr. 80 din 16 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
 • ORDIN   Nr. 1994 din 21 noiembrie 2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare pentru recuperarea īntr-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise īn Romānia
 • ORDIN   Nr. 425 din 20 martie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 546/2005 privind modelul şi conţinutul fişei fiscale
 • ORDIN   Nr. 1521 din 10 octombrie 2005 pentru completarea conţinutului declaraţiilor fiscale şi utilizarea formularului "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului" (OPT) pentru declararea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat
 • ORDIN   Nr. 2016 din 29 decembrie 2005 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", 120 "Decont privind accizele" şi 130 "Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă"
 • ORDIN   Nr. 2017 din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDIN   Nr. 546 din 28 aprilie 2005 privind modelul şi conţinutul fişei fiscale
 • ORDIN   Nr. 559 din  3 mai 2005 privind aplicarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 67/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decont de scutire de accize"
 • ORDIN   Nr. 67 din 26 ianuarie 2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decont de scutire de accize"
 • ORDIN   Nr. 914 din 28 iulie 2005 privind procedura de declarare şi stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
 • ORDIN   Nr. 1040 din  8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile īn partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil īn conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDIN   Nr. 1600 din 25 octombrie 2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaraţiilor de īnregistrare a contribuabililor şi a cererii de īnregistrare a domiciliului fiscal
 • ORDIN   Nr. 1850 din 14 decembrie 2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile
 • ORDIN   Nr. 256 din  4 februarie 2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
 • ORDIN   Nr. 257 din  4 februarie 2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"
 • ORDIN   Nr. 1829 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
 • LEGE   Nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control
 • ORDIN   Nr. 2329 din 28 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii īn partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrative